بی‌ ام‌ و از هوشمند‌ترین موتورسیکلت خود رونمایی کرد

بی‌ام‌و موتورسیکلتی با سیستم‌های هشدار پیشرفته با هدف ایجاد لذت و ایمنی حداکثری در زمان رانندگی رونمایی کرد که R 1200 RS نام دارد.