نقد فیلم The Dark Tower - برج تاریک

فیلم The Dark Tower، اقتباسی دیگر از رمان‌های استیون کینگ با بازی ادریس آلبا و متیو مک‌کانهی است که باعث ناامیدی طرفداران رمان برج تاریک می‌شود.