فرمول یک مکزیک، ورشتاپن اول و همیلتون قهرمان سال شد

رقابت جایزه بزرگ مکزیک با مقام نخست مکس ورشتاپن همراه بود، اما لوئیس همیلتون با وجود ایستادن در جایگاه نهم این مسابقه، قهرمانی خود در فصل ۲۰۱۷ فرمول یک دنیا را جشن گرفت.