شابش، ترافیک از موبایل را هدف قرار می‌دهد

یک سایت خوب املاک مستلزم داشتن یک پلتفرم تخصصی موبایل یا همان موبایل ورژن است.