روشی جدید برای تبدیل سلول های پوست به سایر سلول های حیاتی در بدن انسان

سلول‌های پوست با اعمال تغییراتی در ساختارشان می‌توانند به هر سلول مورد نیازی در بدن تبدیل شوند.