جعبه گشایی نسخه کمیاب بازی Dark Souls 2

در جدیدترین جعبه‌گشایی زومجی، این بار به سراغ یکی از محدودترین و کمیاب‌ترین کالکتورهای بازی Dark Souls II رفته‌ایم.