جاسوس افزار

مرکز ماهر از شناسایی یک جاسوس افزار جدید در ایران خبر داد. هدف اصلی این بدافزار، سرقت اطلاعات قربانی است. در ادامه، نحوه شناسایی و راه‌های مقابله با این بدافزار را بررسی می‌کنیم. بر اساس اعلام مرکز ماهر، این نمونه بدافزاری یک جاسوس افزار است که به تازگی در ایران مشاهده شده و آیکونی شبیه ...

نوشته جاسوس افزار جدید توسط مرکز ماهر در ایران شناسایی شد؛ نحوه شناسایی و راه‌های مقابله اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.