بهبود کیفیت عکس‌ ثبت‌شده با موبایل به کمک شبکه‌ی عصبی

دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی به دانشی دست پیدا کرده‌اند که نتیجه‌ی آن بهبود کیفیت عکس‌های موبایل است.