نیمه اول سال، یک میلیون و ۱۴۱ هزار دستگاه گوشی وارد کشور شد

گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که در نیمه‌ی اول سال، یک میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۵۸ دستگاه انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.