مشهورترین عکس‌های کلیشه‌ای گردشگران را ببینید

شاید بعضی ژست‌ها در عکاسی جالب به نظر برسند، ولی بهتر است از آن‌ها دوری کنید؛ چون قبلا هزاران گردشگر با این ژست‌ها عکس گرفته‌اند.