دانشمندان موفق به کشف راهی برای تبدیل گرمای محیط به حرکت در ابعاد نانو شدند

گروهی از دانشمندان راهی برای تبدیل گرمای محیط به حرکت در دستگاه‌های با ابعاد نانو کشف کرده‌اند که در سنسورها، حافظه‌های ذخیره‌سازی و... کاربرد خواهد داشت.