اینفلوئنسرها و چهره های شاخص مجازی ایران کدامند؟!

اینفلوئنسر و اینفلوئنسر مارکتینگ واژه‌هایی است که این روزها زیاد مد شده است! اما اینفلوینسر به چه معناست؟