اینتل اولین درایو جامد اپتان را برای رایانه‌های رومیزی عرضه کرد

اینتل با ارائه‌ی Optane SSD 900P اولین محصول اپتان و پرسرعت خود را برای رایانه‌های رومیزی ارائه کرد.