گوگل برای کشف حفره امنیتی در اپلیکیشن‌های اندروید جایزه تعیین کرد

شرکت گوگل با هدف بالا بردن امنیت اپلیکیشن‌های اندروید، برنامه‌ای در نظر گرفته است تا به کسانی که ضعف‌های امنیتی را کشف کنند پاداش دهد.