طبقه ششم پاساژ علاءالدین دچار آتش‌سوزی شد

نیمه‌شب گذشته طبقه‌ی ششم مرکز خرید علاءالدین دچار آتش‌سوزی شد که فقط خسارت مالی در پی داشت.