ارسال پیامک به سامانه 195 پولی است

درحالی که قرار بود پیامک ارسالی به سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی به شکایات پیامک‌های تبلیغاتی رایگان باشد، کاربران اعلام کردند که هزینه‌ای برایشان لحاظ شده است.