نت فلیکس سال آینده ۸ میلیارد دلار برای ساخت برنامه سرمایه‌گذاری می‌کند

نت فلیکس در گزارش مالی خود اعلام کرده است که ۸ میلیارد دلار برای ساخت برنامه‌های اختصاصی در سال آینده سرمایه‌گذاری می‌کند.