مایکروسافت دو لومیای دیگر را از لیست به‌روزرسانی حذف کرد

مایکروسافت طبق رسم دیرینه در ارائه‌ی به‌روزرسانی کریترز پاییزی دستگاه‌های قدیمی‌تر را از فهرستش کنار گذاشت.