با POWERUP DART هواپیماهای کاغذی را با گوشی کنترل کنید

استارتاپی با عنوان POWERUP DART‌ در کیک‌استارتر مشغول جذب سرمایه است که هواپیماهای کاغذی را با استفاده از گوشی قابل کنترل می‌کند.