۸ مهر: تدوین استانداردهای اولیه اترنت

۳۷ سال پیش در چنین روزی،‌ شرکت‌های پیشگام دنیای فناوری و ارتباطات، اولین نسخه از مشخصات استاندارد اترنت را منتشر کردند.