انحنای زمین

زمین تخت یا کروی؛ مسئله این است! گروهی از فضانوردان خطاب به رپر آمریکایی و زمین تخت گرایان می‌گوید: ما انحنای زمین را با چشمان خود دیده‌ایم! همانطور که شاهد بودید، در روزهای گذشته یک رپر آمریکایی با نام مستعار بی. او. بی (B. o. B) از جمع آوری پول برای ساخت یک ماهواره خبر ...

نوشته فضانوردان خطاب به رپر آمریکایی و زمین تخت گرایان: ما انحنای زمین را دیده ایم! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.