تعیین خط فرمول یک مالزی؛ همیلتون اول، فتل آخر شد!

در روزی که لوئیز همیلتون به پول پوزیشن رسید، سباستین فتل تنها راننده‌ای بود که موفق به اتمام تعیین خط نشد.