بوت استرپینگ؛ بهترین استراتژی برای استارتاپ هایی که سرمایه گذار ندارند

دسترسی نداشتن به سرمایه‌گذار دلخواه به معنی شکست استارتاپ شما نیست. روش‌هایی مثل بوت استرپینگ، اگر آگاهانه مورد استفاده قرار بگیرند، این فقدان را جبران می‌کنند.