آلفا رومئو، رکورد شاسی‌بلندها در نوربرگ رینگ را شکست

خودروی آلفا رومئو استلویو کوادریفوگلیو، رکورد خودروهای شاسی‌بلند در پیست نوربرگ رینگ را به نام خود ثبت کرد.