۷ مهر: تأسیس بنیاد تحقیقاتی سرن

۶۳ سال پیش در چنین روزی، بنیاد تحقیقاتی سرن، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های تحقیقاتی جهان و محل تولد فناوری وب به‌صورت رسمی تأسیس شد.