۳۹ فیلم که بهتر از منبع اقتباس‌شان هستند

در تاریخ سینما، فیلم‌هایی وجود دارند که از منابع اقتباس خود، بسیار بهتر عمل کرده‌اند و تبدیل به آثاری فراتر از کتاب‌های منابع اقتباس خود شدند. در این مطلب، ۳۹ نمونه از این فیلم‌ها را فهرست کرده‌ایم.