پاول دوروف: عملکرد تلگرام در ایران با وجود حکم دادستانی تغییری نمی‌کند

پاول دوروف شب گذشته با انتشار مطلبی در کانال خود اعلام کرد که با وجود اعلام جرم دادستانی، سیاست تلگرام در قبال ایران تغییری نمی‌کند.