شغل جانبی باعث پیشرفت در حرفه  اصلی می شود

وقتی به‌تنهایی کسب‌وکار جدیدی را شروع می‌کنید، تجارب، ارتباطات و توانایی‌های جدیدی به دست می‌آورید که به شما کمک می‌کنند در حرفه‌ی شرکتی یا اداری خود هم رشد کنید.