اثبات تخت بودن زمین

ادعایی جنجالی: ما انسان‌ها در زمینی زندگی می‌کنیم که هندسه «کروی» در مورد آن صدق نمی‌کند! آیا بی. او. بی (B. o. B) در اثبات تخت بودن زمین موفق می‌شود؟ در قرن بیست و یکم، ما انسان‌ها هنوز بر سر اثبات تخت بودن زمین و یا کروی بودن آن مشکل داریم! سرانجام باید راهی باشد ...

نوشته رپر آمریکایی یک ماهواره برای اثبات تخت بودن زمین به فضا می‌فرستد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.