داستان برند: اسپیس ایکس، تحقق رویای سفر به فضا

اسپیس ایکس را می‌توان پیشگام سفرهای ارزان به فضا دانست. این شرکت خصوصی چند سالی است صنعت هوافضا را درگرگون کرده و پروژه‌های انقلابی اجرا کرده است.