برای موفقیت در مدیریت، با عمل خود رهبری کنید

همه ما شنیده‌ایم که عامل بی‌عمل مانند زنبور بی‌عسل است، اما شاید قضیه فراتر از این حرف‌ها باشد. رهبری که به راهنمایی‌های خود عمل نکند نمی‌تواند یک مربی خوب باشد.