۶ مهر: پرتاب موفق فالکون 1 اولین فضاپیمای خصوصی جهان

۹ سال پیش در چنین روزی، اولین پرتاب موفق موشک فالکون ۱ متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس به‌عنوان اولین فضاپیمای خصوصی جهان انجام شد.