فورد موستانگ، با کیت بدنه‌ی لیبرتی واک

شرکت ژاپنی لیبرتی واک، از جدیدترین کیت بدنه‌ی خود برای فورد موستانگ رونمایی کرد.