سفر به مریخ خطرناک‌تر از تصورات پیشین دانشمندان است

ناسا می‌خواهد، طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده فضانوردان را به مریخ بفرستد. چین اعلام کرده امیدوار است، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰، انسان را به مریخ بفرستد.