اولین شاسی‌ بلند رضوانی در راه است

اولین شاسی‌بلند رضوانی، با نام تانک به‌زودی به‌طور رسمی رونمایی می‌شود.