۵ مهر: روزی که استالمن پروژه‌ی انقلابی گنو را اعلام کرد

۳۴ سال پیش در چنین روزی، ریچارد استالمن به‌صورت رسمی طرح توسعه پروژه گنو را اعلام کرد. این پروژه با هدف ایجاد و توسعه یک سیستم عامل کامل و آزاد شبیه یونیکس ایجاد شد.