کلایمب‌کانا؛ جدیدترین ویدئوی کن بلاک با فورد موستانگ

کن بلاک، این‌ بار به سراغ ارتفاعات کلرادو رفته است و برای اولین‌ بار با یک موستانگ ۱۴۰۰ اسب بخار، هنرنمایی می‌کند.