هیولای دریایی

هیولای دریایی که ناگهان در سواحل فیلیپین ظاهر شد، موجی از ترس را به دل بینندگان انداخت. هنوز به طور دقیق ماهیت این موجود دریایی عجیب مشخص نشده است. هیولای دریایی که به تازگی رویت شده در اندازه یک هواپیمای جنگی است. محل دقیق کشف آن ساحل ماسین سیتی در جزیره لیت فیلیپین است. متاسفانه ...

نوشته کشف یک هیولای دریایی در سواحل کشور فیلیپین اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.