چرا کسب و کارهای کوچک باید از نرم افزار مدیریتی استفاده کنند

شرکت‌های بزرگ از نرم‌افزار مدیریتی اختصاصی برای افزایش بازدهی بهره می‌برند. آیا کسب و کار شما نیز به آن‌ها نیازمند است؟