لیسبون کارت چیست؟

کارت گردشگری یکی از خدمات جدیدی است که به تازگی شهرهای توریستی در جهان از جمله لیسبون، پایتخت پرتغال، برای جذب گردشگران ارائه کرده‌اند.