رانندگی برای زنان عربستان سعودی آزاد شد

طی حکم پادشاه عربستان، قانون منع رانندگی زنان در عربستان سعودی لغو شد.