اکنون می‌توانید توییت‌های ۲۸۰ کاراکتری ارسال کنید

توییتر تصمیم گرفته محدودیت تعداد حروف را به ۲۸۰ کاراکتر برساند. با این تغییر، امکان بیان ایده‌های بیشتری در قالب یک توییت وجود خواهد داشت.