اپل در ۱۲ ماه گذشته ۱۵ میلیون اپل واچ فروخته است

اپل واچ به عنوان یک ساعت هوشمند موفق، تنها رقیبی برای هم‌نوعان خود نبوده، بلکه بزرگان دنیای ساعت را نیز به چالش کشیده است.