چگونه با افراد موفق تر ارتباط برقرار کنیم

همه‌ی ما با این نکته آشنا هستیم که افراد، شبیه اطرافیان خود می‌شوند و چه‌بهتر که در میان اطرافیان خود افراد موفق و پیشرو داشته باشیم.