سامسونگ با گذر از تویوتا، ارزشمندترین برند آسیا شد

در جدیدترین آمار شرکت اینتربرند، سامسونگ برای اولین بار عنوان ششمین برند ارزشمند جهان را از آن خود کرد.