بررسی بازی ایرانی Live TV Tycoon

بازی ایرانی Live TV Tycoon، شما را در نقش مدیر یک شبکه تلویزیونی قرار می‌دهد که باید با ساخت برنامه‌های متنوع، مخاطبان بیشتری جذب کنید.