اهمیت مهارت سخنرانی در فروش بیشتر محصولات

جلسات سخنرانی عمومی مالکان و مدیران کسب‌وکار، تأثیر مستقیم و مهمی در جذب مشتریان بالقوه و به‌ تبع آن، فروش کالا و خدمات شرکت دارند.