هیجان انگیزترین شهربازی های دبی را بشناسید

بهترین شهربازی‌ها و پارک‌های خاورمیانه در طول چندین سال در دبی، منهتن خاورمیانه ساخته شدند. تعدادی از هیجان‌انگیزترین شهربازی‌های دنیا اکنون در دبی قرار دارند.