مک او اس High Sierra، امروز منتشر می‌شود

آخرین نسخه‌ از سیستم‌عامل مک با نام های سیرا تا ساعاتی دیگر منتشر خواهد شد. این بروزرسانی برای اغلب مک‌های تولیدشده از سال ۲۰۰۹ تاکنون قابل دریافت خواهد بود.