سرمایه‌گذاری گسترده‌ هواوی در افزایش کیفیت و نوآوری محصولاتش

هواوی پنجمین شرکت دنیای فناوری است که بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش تحقیق و توسعه‌ی خود انجام می‌دهد.